EN

Centrum Par

Terapia Par

Psychoterapeuci

Informacje praktyczne

Kontakt

Centrum terapii par, Warszawa

Konsultacje

W spotkaniach uczestniczy para oraz terapeutka bądź terapeuta.

Pierwsze spotkania poświęcone są na konsultacje, podczas których wspólnie ustalimy obszary pracy.

Miejsce

Spotkania mają miejsce przy ul. Śniadeckich 1/15 lok. 12 w Warszawie, odbywają się regularnie (zwykle raz w tygodniu) i trwają 60 minut. W przypadku osób niemieszkających w Warszawie możliwa jest terapia online. Pracujemy po polsku oraz po angielsku.

Poufność terapii

Wszystkie informacje, jakimi partnerzy dzielą się podczas terapii oraz sam fakt ich uczęszczania na psychoterapię są poufne. Wyjątkiem zwalniającym terapeutę z tajemnicy zawodowej stanowi zagrożenie życia lub zdrowia klientów lub osób trzecich, oraz inne sytuacje regulowane przepisami prawa.

Przestrzegamy kodeksu etycznego Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, do którego oboje należymy. Stowarzyszenie to należy do Polskiej Rady Psychoterapii, zrzeszającej psychoterapeutów polskich pracujących w różnych ujęciach.

Konsultacje w psychoterapii par Centrum Par © 2012-2024 Facebook LinkedIn Twitter Instagram
Nie przetwarzamy danych osobowy, strona nie korzysta z plików cookies.