EN

Centrum Par

Terapia Par

Psychoterapeuci

Informacje praktyczne

Kontakt

Centrum terapii par, Warszawa

Konsultacje

W spotkaniach uczestniczy para oraz terapeutka bądź terapeuta.

Pierwsze spotkania poświęcone są na konsultacje, podczas których wspólnie ustalimy obszary pracy.

Miejsce

Spotkania mają miejsce przy ul. Śniadeckich 1/15 lok. 12 w Warszawie, odbywają się regularnie (zwykle raz w tygodniu) i trwają 60 minut. W przypadku osób niemieszkających w Warszawie możliwa jest terapia online. Pracujemy po polsku oraz po angielsku.

Poufność terapii

Wszystkie informacje, jakimi partnerzy dzielą się podczas terapii oraz sam fakt ich uczęszczania na psychoterapię są poufne. Wyjątkiem zwalniającym terapeutę z tajemnicy zawodowej stanowi zagrożenie życia lub zdrowia klientów lub osób trzecich, oraz inne sytuacje regulowane przepisami prawa.

Przestrzegamy kodeksu etycznego Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, do którego oboje należymy. Stowarzyszenie to należy do Polskiej Rady Psychoterapii, zrzeszającej psychoterapeutów polskich pracujących w różnych ujęciach.

Konsultacje w psychoterapii par {ilustracja 14} Centrum Par © 2012-2024 Facebook LinkedIn X Instagram

W Centrum Par oferujemy wsparcie dla par zmagających się z różnymi problemami, takimi jak brak komunikacji, konflikty, kryzysy w związku, problemy z bliskością i zaufaniem, wyzwania związane z rodzicielstwem i problemy seksualne. Nasi terapeuci pracują z parami w bezpiecznej przestrzeni, pomagając im w wyrażaniu swoich uczuć, potrzeb i obaw w sposób konstruktywny i ze wzajemnym szacunkiem. Ośrodek mieści się w Śródmieściu Warszawy.

Nie przetwarzamy danych osobowy, strona nie korzysta z plików cookies.