EN

Centrum Par

Terapia Par

Psychoterapeuci

Informacje praktyczne

Kontakt

Centrum terapii dla par

Na czym polega terapia?

Prowadzona przez nas terapia par polega na rozmowie. Poruszane są wszelkie tematy, które para uznaje za istotne i o których obie osoby chcą mówić.
Zadaniem terapeuty jest pomoc w zdefiniowaniu trudności i obszarów rozwoju, udzielania wsparcia oraz zauważanie potencjału związku.

Podczas sesji skupiamy się na odkrywaniu znaczeń tego, co się wydarza w relacji — i w jaki sposób można to konstruktywnie wykorzystać dla dobra związku i każdej ze stron. Dociekanie przyczyn problemów nie stanowi najważniejszego elementu sesji, choć często przynosi ulgę i pomaga skupić się na szukaniu nowych rozwiązań.

Terapia par polega na rozmowie {ilustracja 10}

Jakie są obszary pracy?

Sesje często skupiają się na ułatwieniu parze komunikacji, wnoszeniu tego, co w relacji niewyrażone, otworzeniu się na odczucia czy potrzeby dotąd pomijane. Pomagają dostrzec, dlaczego mimo dobrych chęci często nie udaje się porozumieć i co każda ze stron może zrobić, żeby pełniej wyrażać siebie, swoje intencje i oczekiwania wobec drugiej osoby.

Dla wielu par ważnym tematem w pracy terapeutycznej są cykliczne zmiany nastrojów — od nadziei na przyszłość do poczucia, że rozstanie jest nieuchronne. Często pary latami tkwią w takiej pułapce — i w efekcie czują, że związek się nie rozwija i że tracą dużo energii. Terapia pozwala zarówno odkryć przyczyny tak dużych wahań, jak i stojące za nimi pragnienia czy obawy. Następnie celem pracy terapeutycznej jest zwykle sprawdzanie, czy parę łączy coś, co pozwoli jej wykroczyć poza huśtawkę wzajemnych rozczarowań i nadziei i — jeśli tak — to w jaki sposób mogą o to dbać.

Częstą motywacją do podjęcia terapii jest niepewność czy nadal pozostać w związku czy się rozstać. Praca na sesjach skupia się wtedy na odkrywaniu, co parę łączy, a co dzieli i jakie decyzje najpełniej to wyrażą. Dla niektórych par może to stanowić początek nowego etapu, w którym przedefiniowany zostaje kierunek rozwoju związku i charakter wzajemnych oczekiwania. Czasami natomiast zadaniem terapeuty jest udzielanie wsparcia w wyrażeniu uczuć i reakcji związanych z rozstaniem.

Istotnym obszarem pracy jest zrozumienie wpływu kontekstu społecznego, w którym para jest zanurzona oraz zagadnień związanych z różnicą pozycji czy przywilejów w obrębie samej relacji. Dotyczy to zwłaszcza par będących reprezentantami różnych mniejszości, par mieszanych (pod względem narodowości czy wyznania) czy związków, które w jakiś sposób odbiegają od powszechnych wyobrażeń na temat tego, jakie pary powinny być. Psychoterapia pozwala wtedy uzyskać każdej ze stron większą świadomość na temat sytuacji, w jakiej funkcjonuje i zasobów (własnych i związku) z których może czerpać.

Kryzys w związku {ilustracja 20}

Para w kryzysie

Kryzys w związku, choć jest trudnym doświadczeniem, często okazuje się szansą — konstruktywne poradzenia sobie z nim umacnia relację. Każdy z partnerów może wtedy w bardziej satysfakcjonujący sposób uczestniczyć we wspólnym życiu.

Terapia polega na rozpoznaniu problemu, poprawie komunikacji oraz pomocy w odkryciu rozwiązań, które w tej relacji będą skuteczne. Czasami praca koncentruje się na procesie decyzyjnym o pozostaniu w związku bądź zakończeniu go. Niezaadresowane konflikty mają tendencję do powracania i powodują, że partnerzy czują się tak, jakby się kręcili w kółko — w takich sytuacjach terapia polega na szukaniu nowych wzorców. Terapeuci skupiają się na pracy z relacją jako całością, a nie na ocenianiu partnerów bądź udzielaniu im rad.

Kryzys w związku objawia się na różne sposoby — poprzez kłótnie i wzajemne pretensje, poczucie obcości czy osamotnienia, trudności seksualne, atmosferę rezygnacji i braku nadziei. Często dotyczy kwestii związanych z wiernością czy lojalnością, brakiem zrozumienia, niemożnością podjęcia decyzji na temat wspólnej przyszłości. Czasami trudno jest partnerom wskazać, co dokładnie jest przyczyną ich problemów, a jedynie czują, że nie są w relacji szczęśliwi i się coraz bardziej od siebie oddalają.

Konflikty w związku mogą również wynikać bezpośrednio z trudnych doświadczeń, które para przeżywa — choroby jednego z partnerów bądź członka rodziny, przeżywania żałoby, trudności z zajściem w ciążę, nagłych zmian w sytuacji życiowej, trudności wychowawczych. Psychoterapeuci w takich sytuacjach pomagają stworzyć bezpieczną przestrzeń do wyrażenia frustracji, smutku czy złości w taki sposób, by służyło to relacji. Wspólna praca polega na odkrywaniu zasobów tkwiących w związku, które pozwolą parze przetrwać kryzys i udzielać sobie wzajemnego wsparcia.

W przypadku niektórych związków bardzo ważny jest kontekst społeczny, ukryta bądź jawna niechęć otoczenia wobec pary. Dotyczy to np. osób różnej narodowości bądź wyznania, par homoseksualnych, osób pochodzących z bardzo różnych rodzin, partnerów, których dzieli duża różnica wieku bądź stanu zdrowia. Terapia pomaga takim parom w zidentyfikowaniu dokładnego źródła problemów, odciążenia partnerów od poczucia, że ich problemy są wyłącznie wynikiem ich własnych ograniczeń oraz szukaniu najlepszych strategii radzenia sobie z trudną sytuacją zewnętrzną.

Terapia par jest pomocna wtedy, kiedy obie strony są zainteresowane pracą. Jeżeli Twoja partnerka/Twój partner nie jest, a Ty chciałbyś/chciałabyś popracować nad sobą i swoją rolą w związku to zapraszamy na konsultację indywidualną: w celu umówienia wizyty odwiedź stronę Agnieszki Serafin bądź Mikołaja Czyża.

Zobacz obszary pomocy dla związków.

Centrum Par © 2012-2024 Facebook LinkedIn X Instagram

Terapia par w Centrum Par to proces prowadzony przez doświadczonych psychoterapeutów, którzy pomagają parom odkrywać źródła problemów, rozwijać umiejętności komunikacyjne i budować silniejsze relacje. Nasz ośrodek terapii par mieści się w Śródmieściu Południowym w Warszawie.

Nie przetwarzamy danych osobowy, strona nie korzysta z plików cookies.