Informacje praktyczne

W spotkaniach uczestniczy para oraz terapeuta.

Pierwsze jedno lub dwa spotkania poświęcone są na konsultacje, podczas których wspólnie ustalimy obszar dalszej pracy.

Zależnie od rodzaju problemów, nad którymi para chce pracować terapia obejmuje od kilku do kilkudziesięciu spotkań. Ostatnia sesja poświęcona jest na podsumowanie dotychczasowej pracy i zarysowanie wzorców czy planów, które partnerzy chcą w przyszłości realizować.

Spotkania trwają 60 minut.

Czasami w toku pracy okazuje się, że pomocna byłaby indywidualna praca jednej z osób lub obojga. Istnieje wtedy możliwość odbycia indywidualnych konsultacji, a następnie powrotu do wspólnych sesji.

Wszystkie informacje, jakimi partnerzy dzielą się podczas terapii oraz sam fakt ich uczęszczania na psychoterapię są poufne. Wyjątkiem zwalniającym terapeutę z tajemnicy zawodowej stanowi zagrożenie życia lub zdrowia klientów lub osób trzecich, oraz inne sytuacje regulowane przepisami prawa.

Przestrzegamy kodeksu etycznego Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, do którego oboje należymy. Stowarzyszenie to należy do Polskiej Rady Psychoterapii, zrzeszającej psychoterapeutów polskich pracujących w różnych ujęciach.