O terapeutach

Jesteśmy dwojgiem psychoterapeutów pracujących metodą psychologii procesu. Szkolimy się w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie i w ramach dalszego szkolenia posiadamy prawo prowadzenia terapii, a także pracy z grupami tą metodą pod superwizją. Prowadzimy terapię indywidualną, par oraz warsztaty rozwojowe. Wspólnie uczestniczymy w szeregu projektów psychologicznych i społecznych. Oboje pracujemy po polsku i po angielsku.

Prywatnie jesteśmy małżeństwem i rodzicami.

Agnieszka Serafin – jestem psychologiem i socjologiem, absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW. Ukończyłam Studium Psychoterapii Metodą Psychologii Zorientowanej na Proces w IPP w Warszawie oraz Intensywny Kurs Pracy z Procesem w Portland. Od 2004 roku szkolę się podyplomowo w Instytucie Psychologii Procesu, od 2007 roku w ramach dalszego szkolenia posiadam prawo prowadzenia terapii, a także pracy z grupami metodą psychologii procesu pod superwizją. Moje dotychczasowe szkolenie objęło ponad 2000 godzin, w tym liczne kursy w Polsce, Anglii i USA, superwizję indywidualną i grupową oraz własną terapię szkoleniową.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz warsztaty rozwojowe.

Uważam, że psychologia procesu stanowi wspaniały sposób na odkrywanie tkwiącego w nas potencjału, możliwości i tajemnic.

www.agnieszkaserafin.pl (English version)

Do końca września jestem na urlopie.


Mikołaj Czyż – jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku studiuję psychologię procesu w ramach podyplomowego programu Instytutu Psychologii Procesu. Ukończyłem szereg szkoleń w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, oraz staży, m. in. pracując z ludźmi ze zdiagnozowaną schizofrenią i młodzieżą autystyczną. Od 2007 prowadzę praktykę psychoterapeutyczną, oraz seminaria i warsztaty. Szczególnie interesuję się zagadnieniami uzależnień, twórczości i relacji.

Jestem uprawniony do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, par oraz grup, metodą psychologii procesu pod superwizją.

Psychologia procesu (albo praca z procesem) jest dla mnie drogą łączącą ciekawość, subtelne doświadczenia, zmienione stany świadomości oraz pragmatyczne, strukturalne podejście do rzeczywistości.

www.mikolajczyz.pl (English version)